So sánh sản phẩm

Lọc

KHÍ CO

Khoảng giá

 • KHÍ CO

  Liên Hệ

  Khí CO là chất khí có tên hóa học là Carbon monoxide không màu, không mùi và không vị. CO tan ít trong nước và rất bền với nhiệt độ. Phân tử của nó có liên kết 3 bền vững nên khi ở nhiệt độ thường …

  KHÍ CO

  Liên Hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Khí CO là chất khí có tên hóa học là Carbon monoxide không màu, không mùi và không vị. CO tan ít trong nước và rất bền với nhiệt độ. Phân tử của nó có liên kết 3 bền vững nên khi ở nhiệt độ thường thì rất trơ (chất khí này chủ yếu hoạt động ở nhiệt độ cao).
  Khí CO là chất khử rất mạnh và là một oxit trung tính không có khả năng tạo muối.
  Các nguồn phát sinh khí co trong tự nhiên
  Từ các khí thải công nghiệp.
  Khu vực các núi lửa hoạt động.
  Xuất hiện ở các giếng khoan mỏ trầm tính.
  Hay trong quá trình con người sản xuất khí nhân tạo ethylence oxide.

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

Gọi điện thoại
0963.469.969

Chat Facebook