So sánh sản phẩm

Tin tức

  • QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC CHO LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP - MECIE VIETNAM

      Lò đốt chất thải công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tê. Ngoài ra, các cơ sở sử dụng những lò đốt chất thải này phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép quản lý chất thải nguy hại hoặc cơ quan xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa lò đốt chất thải công nghiệp vào hoạt động đối với trường hợp không phải cấp phép quản lý chất thải nguy hại theo quy định.
  • CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE

    Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công nghệ quan trắc khí thải tiên tiến, hiện đại. MECIE xin chia sẻ một vài kiến thức trong cách chọn công nghệ sử dụng trong quan trắc khí thải.
  • HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI SCEM-VOCS

    Hệ thống giám sát VOCs quá trình sCEM-VOCs dựa trên các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và các tiêu chuẩn liên quan khác, lấy mẫu bằng phương pháp chiết mẫu, phân tích dựa trên sắc ký khí cải tiến, công nghệ tách phổ khối và ion hóa ngọn lửa hydro Máy phân tích (FID), Máy phân tích quang hóa (PID) để đo thành phần của các chất hữu cơ dễ bay hơi như tổng hydrocarbon (THC), tổng metan (NMHC), hydrocarbon thơm, este, xylene, Benzen, Ethylen oxide, Propylene oxide.

Hiển thị từ 1 đến 3 trên 19 bản ghi - Trang số 1 trên 7 trang

Hotline

Sản phẩm đã xem

Album nổi bật