So sánh sản phẩm

Lọc

Lưu Lượng Kế Đo Khí

Khoảng giá

 • Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

  500.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết Hàng Có sẵn LZM 8T : 10-60 lpm LZM 8T : 0.1-1 m3/h LZM 8T : 0.2-2 m3/h HOTLINE: …

  Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

  Giá: 500.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 8T : 10-60 lpm
  LZM 8T : 0.1-1 m3/h
  LZM 8T : 0.2-2 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

  700.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết Hàng Có sẵn LZM 20T : 2.5-25 m3/h HOTLINE: …

  Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

  Giá: 700.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 20T : 2.5-25 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

  550.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết Hàng Có sẵn LZM 15T : 1-10 m3/h LZM 15T : 4-40 m3/h HOTLINE: …

  Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

  Giá: 550.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 15T : 1-10 m3/h
  LZM 15T : 4-40 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-25T

  800.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết Hàng Có sẵn LZM 25T : 16-80 m3/h LZM 25T : 16-160 m3/h HOTLINE: …

  Lưu lượng kế đo khí LZM-25T

  Giá: 800.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 25T : 16-80 m3/h
  LZM 25T : 16-160 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-6T

  500.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết Hàng Có sẵn LZM 6T : 2-20 lpm LZM 6T : 10-60 lpm LZM 6T :10-100 lpm HOTLINE: …

  Lưu lượng kế đo khí LZM-6T

  Giá: 500.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 6T : 2-20 lpm
  LZM 6T : 10-60 lpm
  LZM 6T :10-100 lpm
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí DK800

  1.100.000 đ

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT KHÍ LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT MODEL : DK800 Hàng có sẵn DK800-4 : 0.5-5 L/H DK800-4 : 1.6-16 L/H DK800-4 : 4-40 L/H DK800-6 : 10-100 L/H DK800-6 : 50-500 …

  Lưu lượng kế đo khí DK800

  Giá: 1.100.000 đ

  Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT KHÍ
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : DK800
  Hàng có sẵn
  DK800-4 : 0.5-5 L/H
  DK800-4 : 1.6-16 L/H
  DK800-4 : 4-40 L/H
  DK800-6 : 10-100 L/H

  DK800-6 : 50-500 L/H
  DK800-6 : 100-1000 L/H
  DK800-6 : 180-1800 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

Gọi điện thoại
0963.469.969

Chat Facebook