So sánh sản phẩm
Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

Lọc

Quan trắc không khí xung quanh

Khoảng giá

 • Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

  Liên Hệ

  Theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định nghĩa không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. Trạm …

  Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

  Liên Hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định nghĩa không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó.
  Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh là một tổ hợp máy móc, thiết bị có khả năng đo đạc, phân tích chất lượng thành phần môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục và truyền trực tiếp dữ liệu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang