So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
  MODEL : LZS 25 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-6T

  Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-6T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : LZM 6T
  Hàng có sẵn
  LZM 6T: 25-250 ml/m
  LZM 6T: 10-600 ml/m
  LZM 6T :2-10 l/m
  LZM 6T : 100-1000 ml/m

  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 25 OD
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  LZS 25 :300-3000 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 15 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 15 :16-160 L/H
  LZS 15 :25-250 L/H
  LZS 15 :40-400 L/H
  LZS 15 :60-600 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Gọi điện thoại
  0963.469.969

  Chat Facebook