So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
  MODEL : LZS 25 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 25 OD
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  LZS 25 :300-3000 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 15 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 15 :16-160 L/H
  LZS 15 :25-250 L/H
  LZS 15 :40-400 L/H
  LZS 15 :60-600 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Gọi điện thoại
  0963.469.969

  Chat Facebook