So sánh sản phẩm

Tin tức

  • HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI SCEM-VOCS

    HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI SCEM-VOCS

    Hệ thống giám sát VOCs quá trình sCEM-VOCs dựa trên các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và các tiêu chuẩn liên quan khác, lấy mẫu bằng phương pháp chiết mẫu, phân tích dựa trên sắc ký khí cải tiến, công nghệ tách phổ khối và ion hóa ngọn lửa hydro Máy phân tích (FID), Máy phân tích quang hóa (PID) để đo thành phần của các chất hữu cơ dễ bay hơi như tổng hydrocarbon (THC), tổng metan (NMHC), hydrocarbon thơm, este, xylene, Benzen, Ethylen oxide, Propylene oxide.
  • Gọi điện thoại
    0963.469.969

    Chat Facebook