So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Lưu lượng kế đường ống LZM-40G

  Lưu lượng kế đường ống LZM-40G

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - LẮP REN
  MODEL : LZM-40G
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-15Z

  Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-15Z

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
  MODEL : LZM-15Z
  Hàng có sẵn
  LZM 15Z :0.1-1 GPM
  LZM 15Z :0.2-2 GPM
  LZM 15Z :0.3-3 GPM
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-50 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-50 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- PHAO
  MODEL : LZS-50 OD
  Hàng có sẵn
  LZS 50 : 0.4-4 m3/h
  LZS 50 : 0.6-6  m3/h
  LZS 50 : 1-10  m3/h

  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-25T

  Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-25T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : LZM-20T
  Hàng có sẵn
  LZM 20T :30-130 lpm
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-15T

  Lưu lượng kế có van điều chỉnh LZM-15T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : LZM 15T
  Hàng có sẵn
  LZM 15T :1-11 lpm
  LZM 15T :2-18 lpm

  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS125

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS125

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- MẶT BÍCH
  MODEL : LZS-125
  Hàng có sẵn
  LZS 125 :25-150 m3/h
  LZS 125 :18-120 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS15 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS15 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG DÀI
  MODEL : LZS-15 OD
  Hàng có sẵn
  LZS 15 : 16-160 l/h
  LZS 15 : 25-250 l/h
  LZS 15 : 40-400 l/h
  LZS 15 : 60-600 l/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
  MODEL : LZS 25 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-100

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-100

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS-100
  Hàng có sẵn
  LZS-100 : 14-90 m3/h
  LZS-100 : 18-120 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZM-15 (lắp ren)

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZM-15 (lắp ren)

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - LẮP REN
  MODEL : LZM-15G
  Hàng có sẵn
  LZM 15G :0.1-1 GPM
  LZM 15G :0.2-2 GPM
  LZM 15G :0.5-5 GPM
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 ON

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO- ỐNG NGẮN
  MODEL : LZS 25 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-65

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-65

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - DẠNG PHAO
  MODEL : LZS-65
  Hàng có sẵn
  LZS-65 : 5-25 m3/h
  LZS-65 : 8-40 m3/h
  LZS-65 : 12-60 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-150

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-150

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - MẶT BÍCH
  MODEL : LZS-150
  Hàng có sẵn
  LZS-150 : 25-200 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí DK800

  Lưu lượng kế đo khí DK800

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT KHÍ
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : DK800
  Hàng có sẵn
  DK800-4 : 0.5-5 L/H
  DK800-4 : 1.6-16 L/H
  DK800-4 : 4-40 L/H
  DK800-6 : 10-100 L/H

  DK800-6 : 50-500 L/H
  DK800-6 : 100-1000 L/H
  DK800-6 : 180-1800 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-4T

  Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-4T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
  MODEL : LZM 4T
  Hàng có sẵn
  LZM 4T: 40-400 ml/m
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-25Z

  Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-25Z

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN
  MODEL : LZM-25Z
  Hàng có sẵn
  LZM-25Z : 1-10 GPM
  LZM-25Z : 2-20 GPM
  LZM-25Z : 8-35 GPM
  LZM-25Z : 5-40 GPM
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-32

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-32

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS-32

  Hàng có sẵn
  LZS-32:400-4000 L/H
  LZS-32: 600-6000 L/H

  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 25 OD
  Hàng có sẵn
  LZS 25 :100-1000 L/H
  LZS 25 :160-1600 L/H
  LZS 25 :250-2500 L/H
  LZS 25 :300-3000 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
  LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
  MODEL : LZS 15 ON
  Hàng có sẵn
  LZS 15 :16-160 L/H
  LZS 15 :25-250 L/H
  LZS 15 :40-400 L/H
  LZS 15 :60-600 L/H
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

  Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 15T : 1-10 m3/h
  LZM 15T : 4-40 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

  Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 8T : 10-60 lpm
  LZM 8T : 0.1-1 m3/h
  LZM 8T : 0.2-2 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

  Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

  LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
  Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
  Hàng Có sẵn
  LZM 20T : 2.5-25 m3/h
  HOTLINE: 0981.888.098
 • Gọi điện thoại
  0963.469.969

  Chat Facebook