So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Máy phân tích TỔNG NI TƠ PCM300-TN

    Giám sát trực tuyến nồng độ nitơ tổng trong nước uống và nước mặt;
    Giám sát trực tuyến tổng nồng độ nitơ trong đầu vào và đầu ra nước thải đô thị, cửa xả nguồn ô nhiễm và đầu ra nước thải công nghiệp
  • 0963.469.969

    Chat Facebook