So sánh sản phẩm

Sản phẩm

 • Máy phân tích AMONI PCM300-NH3N

  Máy phân tích AMONI PCM300-NH3N

  Ứng dụng:
  l Nước Giám sát trực tuyến nồng độ amoniac và nitơ trong nước uống và nước mặt;
  l Xuất nhập khẩu nước thải đô thị, xả thải nguồn ô nhiễm và giám sát trực tuyến nồng độ nitơ amoniac trong nước thải công nghiệp.
 • 0963.469.969

  Chat Facebook