So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Máy phân tích AMONI PCM300-NH3N

    Ứng dụng:
    l Nước Giám sát trực tuyến nồng độ amoniac và nitơ trong nước uống và nước mặt;
    l Xuất nhập khẩu nước thải đô thị, xả thải nguồn ô nhiễm và giám sát trực tuyến nồng độ nitơ amoniac trong nước thải công nghiệp.
  • 0963.469.969

    Chat Facebook