So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Máy phân tích COD PCM300-CODcr Chrome COD

    Máy phân tích COD PCM300-CODcr Chrome COD

    Ứng dụng điển hình
    l CODcr giám sát trực tuyến nước thải xuất nhập khẩu thành phố, xả thải nguồn ô nhiễm và xuất khẩu nước thải công nghiệp.
  • 0963.469.969

    Chat Facebook