So sánh sản phẩm

Tin tức

 • QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC CHO LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP - MECIE VIETNAM

  QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC CHO LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP - MECIE VIETNAM

    Lò đốt chất thải công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tê. Ngoài ra, các cơ sở sử dụng những lò đốt chất thải này phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép quản lý chất thải nguy hại hoặc cơ quan xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa lò đốt chất thải công nghiệp vào hoạt động đối với trường hợp không phải cấp phép quản lý chất thải nguy hại theo quy định.
 • CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN LẮP ĐẶT QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC

  CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN LẮP ĐẶT QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG,LIÊN TỤC

  Đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: Dự án, cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục I Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐCP; Các lò đốt chất thải nguy hại, các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; Khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Các đối tượng khác do UBND cấp tỉnh quyết định
 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI SCEM-VOCS

  HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI SCEM-VOCS

  Hệ thống giám sát VOCs quá trình sCEM-VOCs dựa trên các tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và các tiêu chuẩn liên quan khác, lấy mẫu bằng phương pháp chiết mẫu, phân tích dựa trên sắc ký khí cải tiến, công nghệ tách phổ khối và ion hóa ngọn lửa hydro Máy phân tích (FID), Máy phân tích quang hóa (PID) để đo thành phần của các chất hữu cơ dễ bay hơi như tổng hydrocarbon (THC), tổng metan (NMHC), hydrocarbon thơm, este, xylene, Benzen, Ethylen oxide, Propylene oxide.
 • CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE

  CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE

  Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công nghệ quan trắc khí thải tiên tiến, hiện đại. MECIE xin chia sẻ một vài kiến thức trong cách chọn công nghệ sử dụng trong quan trắc khí thải.
 • GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI LIÊN TỤC, TỰ ĐỘNG (CEMS) TRÊN THẾ GIỚI

  GIỚI THIỆU VỀ CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI LIÊN TỤC, TỰ ĐỘNG (CEMS) TRÊN THẾ GIỚI

  Hầu hết các nhà máy công nghiệp lớn trên thế giới đều lắp hệ thống quan trắc khí thải liên tục, tự động. Các tiêu chuẩn ENs (European Standards – Tiêu chuẩn châu Âu) đảm bảo chất lượng cao của các hệ thống giám sát tự động (AMS) được lắp đặt vĩnh viễn đã được soạn thảo cẩn thận với mục đích chứng minh hệ thống của họ hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng những tiêu chí bắt buộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về 4 giai đoạn của BS EN 14181 (2014) gồm QAL1, QAL2, QAL3 và AST (Annual Surveillance Test– Kiểm tra giám sát hằng năm).
 • Sản phẩm

 • HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC

  HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC

  Hệ thống phân tích chiết xuất mẫu nóng ẩm SS-600C được công ty KETON sản xuất tại Việt Nam với công nghệ Hãng ECOCHEM (cộng hòa liên bang Đức). Với thành phần máy phân tích của hệ thống MC3 Multi-gas được nhập trực tiếp từ Hãng ECOCHEM (sản xuất tại Đức) đây là nhưng hãng thiết bị đứng đầu thế giới hiện nay.
 • Gọi điện thoại
  0963.469.969

  Chat Facebook