So sánh sản phẩm

Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn cho công ty TNHH Môi trường Công Nghiệp Xanh

Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn cho công ty TNHH Môi trường Công Nghiệp Xanh

Dưới sự giám sát của Trung tâm quan trắc Môi trường miền Bắc theo công lệch số 271/ĐQ-QTMB, MECIE đồng hành cùng Công ty TNHH Môi trường Công Nghiệp Xanh tiến hành thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc khí thải liên tục tự động sCEM-a08. Sau đó, tiếp tục đấu nối với sở Tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc để truyền liên tục các thông số quan trắc tại ống khói theo nghị định 40/2019/NĐ-CP.
Một số thông tin dự án:
Đơn vị kiểm định: Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc
Chủ đầu tư : MECIE Việt Nam
Thời gian thực hiện : 05-06/12/2019
Các hạng mục kiểm định, hiệu chuẩn:
- Vị trí lỗ quan trắc
- Ống hút mẫu khí thải
- Ống dẫn mẫu khí thải
- Tính năng đo và trả kết quả theo đơn vị mg/Nm3
- Tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu
- Thành phần tính năng khác của hệ thống
- Đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống
- Hiệu chuẩn điểm không bằng khí N2
- Hiệu chuẩn khí SO2,CO,NO
(Nhân viên kĩ thuật tiến hành hiệu chuẩn thiết bị)
(Nhân viên kĩ thuật tiến hành kiểm định sản phẩm)

(Nhân viên kĩ thuật tiến hành đo sản phẩm
)
(Bình khí chuẩn NOx)

Hotline

Album nổi bật

    Gọi điện thoại
    0963.469.969

    Chat Facebook