So sánh sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KETON VIỆT NAM

Lưu lượng kế
Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Bình khí chuẩn cho hệ thống quan trắc khí thải tự động
PFM92C 1

Liên Hệ

PFM92C 1

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:
Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Thiết bị phân tích là sự phù hợp được kiểm tra theo DIN EN 15267 3 và được chứng nhận phù hợp với QAL1
HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống quan trắc nước thải công nghệ Châu Âu - Giá cả Việt Nam
Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Fordisch - Nhà cung cấp trạm quan trắc hàng đầu thế giới. Đạt chứng chỉ TUV - chứng chỉ về chất lượng cao nhất của Châu Âu.
Hệ thống quan trắc khí thải KETON -SCEM-EU

Liên Hệ

Hệ thống quan trắc khí thải KETON -SCEM-EU

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống Quan trắc khí thải công nghiệp, lò đốt rác thải và ống khói nhà máy
(KETON-CEMS)
Hệ thống quan trắc khí thải online

Liên Hệ

Hệ thống quan trắc khí thải online

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống quan trắc khí thải online, tự động, liên tục
Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 8T : 10-60 lpm
LZM 8T : 0.1-1 m3/h
LZM 8T : 0.2-2 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 20T : 2.5-25 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Bình khí chuẩn cho hệ thống quan trắc khí thải tự động
PFM92C 1

Liên Hệ

PFM92C 1

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:
Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Thiết bị phân tích là sự phù hợp được kiểm tra theo DIN EN 15267 3 và được chứng nhận phù hợp với QAL1
HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống quan trắc nước thải công nghệ Châu Âu - Giá cả Việt Nam
Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Fordisch - Nhà cung cấp trạm quan trắc hàng đầu thế giới. Đạt chứng chỉ TUV - chứng chỉ về chất lượng cao nhất của Châu Âu.
Hệ thống quan trắc khí thải KETON -SCEM-EU

Liên Hệ

Hệ thống quan trắc khí thải KETON -SCEM-EU

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống Quan trắc khí thải công nghiệp, lò đốt rác thải và ống khói nhà máy
(KETON-CEMS)
Hệ thống quan trắc khí thải online

Liên Hệ

Hệ thống quan trắc khí thải online

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống quan trắc khí thải online, tự động, liên tục
Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Bình khí chuẩn

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Bình khí chuẩn cho hệ thống quan trắc khí thải tự động
PFM92C 1

Liên Hệ

PFM92C 1

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:
Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Thiết bị phân tích

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Thiết bị phân tích là sự phù hợp được kiểm tra theo DIN EN 15267 3 và được chứng nhận phù hợp với QAL1
HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:Hệ thống quan trắc nước thải công nghệ Châu Âu - Giá cả Việt Nam
Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Trạm quan trắc khí thải tự động -Fordisch- Đức

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:Fordisch - Nhà cung cấp trạm quan trắc hàng đầu thế giới. Đạt chứng chỉ TUV - chứng chỉ về chất lượng cao nhất của Châu Âu.
Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-8T

Liên Hệ

Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển LZM-8T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
MODEL : LZM 8T
Hàng có sẵn
LZM 8T: 2.5-25 lph
LZM 8T: 6-60 lph
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 ON

Liên Hệ

Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 ON

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG 
ỐNG NGẮN - GẮN KEO
MODEL : LZS-15 ON
Hàng có sẵn
LZS 15 :5-50 L/H
LZS 15 : 10-100 L/H
LZS 15: 16-160 L/H
LZS 15 :25-250 L/H
LZS 15 :40-400 L/H
LZS 15 :60-600 L/H
HOTLINE :0981.888.098
 
Lưu lượng kế lắp trên đường ống  LZS-15 OD

Liên Hệ

Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-15 OD

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
MODEL : LZS 15 ON
Hàng có sẵn
LZS 15 :16-160 L/H
LZS 15 :25-250 L/H
LZS 15 :40-400 L/H
LZS 15 :60-600 L/H
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế lắp trên đường ống  LZS-25 OD

Liên Hệ

Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-25 OD

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
MODEL : LZS 25 OD
Hàng có sẵn
LZS 25 :100-1000 L/H
LZS 25 :160-1600 L/H
LZS 25 :250-2500 L/H
LZS 25 :300-3000 L/H
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-32

Liên Hệ

Lưu lượng kế lắp trên đường ống LZS-32

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG - GẮN KEO
MODEL : LZS-32

Hàng có sẵn
LZS-32:400-4000 L/H
LZS-32: 600-6000 L/H

HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-8T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 8T : 10-60 lpm
LZM 8T : 0.1-1 m3/h
LZM 8T : 0.2-2 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-20T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 20T : 2.5-25 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-15T

Liên Hệ

Tình trạng:

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 15T : 1-10 m3/h
LZM 15T : 4-40 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-25T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-25T

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 25T : 16-80 m3/h
LZM 25T : 16-160 m3/h
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí LZM-6T

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí LZM-6T

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ
Lắp trên bảng điều khiển, có van điều tiết
Hàng Có sẵn
LZM 6T : 2-20 lpm
LZM 6T : 10-60 lpm
LZM 6T :10-100 lpm
HOTLINE: 0981.888.098
Lưu lượng kế đo khí DK800

Liên Hệ

Lưu lượng kế đo khí DK800

Liên Hệ

Tình trạng:Nổi bật

Mô tả tóm tắt:LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT KHÍ
LẮP TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN, CÓ VAN ĐIỀU TIẾT
MODEL : DK800
Hàng có sẵn
DK800-4 : 0.5-5 L/H
DK800-4 : 1.6-16 L/H
DK800-4 : 4-40 L/H
DK800-6 : 10-100 L/H

DK800-6 : 50-500 L/H
DK800-6 : 100-1000 L/H
DK800-6 : 180-1800 L/H
HOTLINE: 0981.888.098

Tin tức mới

Xem tất cả

Quy định về quan trắc khí thải trong thông tư 31

Quy định về quan trắc khí thải trong thông tư 31

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới được Bộ TN&MT ban hành có Chương VI nêu rõ các …

Cách chọn lưu lượng kế

Cách chọn lưu lượng kế

Lưu lượng kế là gì? Lưu lượng kế là thiết bị đo lưu lượng, đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng trong các hệ thống xử lý nước. Khi được trang bị van điều tiết dòng chảy thiết bị có thể kiểm soát tốc …